Hockneyizer Online

Link Hockneyizer Online chính thức:


Hockneyizer

Hockneyizer của Big Huge Labs là 1 SP độc đáo hỗ trợ tạo ra hiệu ứng cắt dán từ một hình ảnh duy nhất mà bạn tải lên hoặc lấy từ tài khoản Facebook và Flickr của bạn. Bạn có thể đặt số lượng từ 1 xuất hiện 20 mảnh ghép cho hình ảnh. Tác phẩm sẽ chắc chắn mới mẻ và khác lạ so cùng hình ảnh gốc được tải lên.