Icall Online

Link Icall Online chính thức:


Icall

Cũng tương tự Evaphone, sử dụng công nghệ VoIP để tạo cuộc gọi quốctế cùng mức cước rất rẻ. Dịch vụ này có thể được sử dụng dưới dạng ứngdụng web hay phần mềm dành cho Desktop, tương tự như cùng Windows hoặciPhone/iPod Touch. Hiện tại, dịch vụ chỉ miễn phí khi vận dụng trên nướcMỹ, Canada và một vài quốc gia khác.