Icon Finder Online

Link Icon Finder Online chính thức:


Icon Finder

Với trang web này thì có điều kỳ thú là bạn được phép tùy chọn màu nền của Icon mà bạn có ý định tìm gồm có máu trắng, caro và màu đen. Có 2 định dạng cho bạn tải xuống là *.png và *.ico.