iCyte - Lưu giữ website theo “phong cách mới” Online

Link iCyte - Lưu giữ website theo “phong cách mới” Online chính thức:


iCyte - Lưu giữ website theo “phong cách mới”

Với iCyte, bạn được phép lưu giữ những trang web cần thiết theo “kiểu mới”. Những trang web bạn “chụp” lại sẽ đc lưu trữ giữ ngay trên máy chủ của iCyte, và bạn sẽ xem lại dễ bất nói website gốc có còn tồn tại hoặc không. Ngoài ra, còn có tool highlight hỗ trợ bạn tô sáng đoạn text cần chú ý, tính năng phân loại tag hỗ trợ bạn tìm, quản lý những “bookmark” dễ hơn.


Link iCyte - Lưu giữ website theo “phong cách mới” Online mới nhất: