iOS App Analysis Online

Link iOS App Analysis Online chính thức:


iOS App Analysis - Đánh giá năng lực tương thích cùng Windows Bridge

iOS App Analysis là tool mới phát hành của Microsoft cho phép nhà phát triển đánh giá mức độ tương thích của ứng dụng iOS khi chuyển nó thành ứng dụng Windows cùng phần mềm Windows Bridge.
Giao diện iOS App Analysis

Giao diện ứng dụng đánh giá năng lực tương thích của file IPA iOS App AnalysisPhần mềm Windows Bridge cho iOS từng được phát hành cách đây hơn 1 năm dưới dạng 1 dự án mã nguồn mở, cho phép người sử dụng chuyển đổi ứng dụng iOS thành Windows. Công cụ iOS App Analysis mới này hay cho là 1 phần của Windows Bridge tuy nhiên đưa ra trên nền web, cho phép nhà phát triển đánh giá những bộ phận cấu thành của ứng dụng iOS, xem bộ phận nào tương thích cùng Bridge, từ đấy hỗ trợ dễ edit để xuất thành ứng dụng Windows 10.
Phân tích ứng dụng

Thời gian phân tích lệ thuộc vào kích thước file IPA và số thư viện của bên thứ 3iOS App Analysis đánh giá ứng dụng, tham chiếu chéo những khung framework và những lớp sử dụng được giúp bởi Windows Bridge. Kết quả hiển thị ngay trên trình duyệt sau 1 thời gian giải quyết. Kết quả hiển thị được tỏ ra dưới dạng số, cho hay số lượng component được giúp, giúp 1 phần và ko được giúp. Dể xem chi tiết, bạn phải nhấn chuột chọn vào tên hiển thị trong danh bạ, từ WebKit, đồ họa cho đến năng lực bảo mật hoặc Audio... Ngoài ra, phần mềm này cũng xác định những thư viện và đùm SDK của bên thứ 3 mà bạn sử dụng trong dự án của mình, từ đấy cho hay chúng có tương thích khi sử dụng trên Windows 10 hoặc không.
Kết quả mức độ tương thích
 
Thông tin chi tiết về đã component

Kết quả đánh giá file IPA của ứng dụng iOS về năng lực tương thích cùng Windows Bridge
Đánh giá về thư viện của bên thứ 3

Kết quả đánh giá mức độ tương thích cùng thư viện của bên thứ 3Việc phân tích chỉ là bước đầu tuy nhiên nó cũng hỗ trợ bạn phần nào biết được mình phải cải thiện gì để đưa ứng dụng iOS lên Windows 10 thành công. Microsoft cũng chỉ bảo người sử dụng cách xuất file IPA từ phần mềm Xcode cùng những bước dưới đây.Chọn thiết bị iOS hay thiết bị được truy cập từ thanh Scheme.
Chọn Product > Archive.
Trong Archives Organizer, chọn archive và nhấn chuột Export.
Chọn Save for Development Deployment và chọn Next. Kết quả IPA sẽ có cả chữ kí cùng chứng nhận ứng dụng của bạn.
Làm theo những bước hiển thị cho đến khi hiện ra nút Export tiếp theo.
Finder sẽ hỗ trợ bạn mở Folder chứa file IPA trên máy Mac.
Chú ý: Dựa vào kích thước của file IPA và những thư viện của bên thứ 3 mà thời gian giải quyết sẽ lâu hay chóng. Để có được kết quả, bạn cũng chỉ có chọn file (giúp thao tác kéo thả hay duyệt file), điền tên, thư điện tử và mã công nhận rồi chọn Submit.


Link iOS App Analysis Online mới nhất: