Khan Academy Online

Link Khan Academy Online chính thức:


Khan Academy - Website học toán bằng Tiếng Anh trực tuyến

Khan Academy là 1 trong các website giáo dục tuyệt vời trên Internet. Tổ chức Khan Academy được lập ra cùng sứ mệnh cung cấp những bài họcxuất hiện bất kì ai có ý định khám phá về toán học. Với cơ sở dữ liệu khổng lồ về những kiến ​​thức toán học, Khan Academy biến thành 1 trong các "gia sư trực tuyến" tuyệt vời hiện nay.
Không chỉ cần vậy, website còn hơn 2.700 video và 240 bài tập hỗ trợ kiểm tra kiến thức mà học sinh thu được sau mỗi bài học. Mọi thứ đều có sẵn trên Khan Academy: từ những bài học đại số dễ dàng, hàm số hoặc xác suất xuất hiện cả những bài tập để luyện thi SAT.


Link Khan Academy Online mới nhất: