Kịch bản Đại hội liên đội năm học 2018 - 2019

Link Kịch bản Đại hội liên đội năm học 2018 - 2019 chính thức:

Tải về máy (292,4 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

Đại hội liên đội được tổ chức để tổng kết những hoạt động sau 1 năm học của những chi đội, đồng thời đề ra phương hướng hoạt động cho năm học mới. Thông qua đấy cũng bầu ra đội ngũ ban chấp hành có khả năng, nhiệt huyết, ý thức trách nhiệm cao để điều hành liên đội trong năm học mới.

Để buổi Đại hội liên đội diễn ra thành công tốt đẹp, đúng tiến độ không thể thiếu kịch bản chương trình Đại hội liên đội, mẫu nghị quyết, phương hướng hoạt động được sẵn sàng kỹ lưỡng. Vậy mời những em với tham khảo 3 mẫu kịch bản tổ chức Đại hội liên đội năm học 2018 - 2019 trong bài viết:

Kịch bản Đại hội liên đội năm học 2017 - 2018


Kịch bản tổ chức Đại hội liên đội năm học 2018 - 2019 - Mẫu 1

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI

TRƯỜNG ............................. NHIỆM KỲ 2018 - 2019

I. NGHI THỨC:

Xin kính mời quý đại biểu, quý thầy cô với toàn thể những bạn đội viên đứng lên, chỉnh đốn quần áo, sẵn sàng làm lễ chào cờ.

Nghiêm (Hướng về Quốc kỳ chân dung Hồ chủ tịch - Cờ đội) chào cờ - chào. Quốc ca, Đội ca.

“Vì tổ quốc Xã hội chủ nghĩa, bởi vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại_Sẵn sàng”.

- Mời quý đại biểu, quý thầy cô và những bạn Đội viên an toạ.

Kính thưa: Quý đại biểu với tất cả những bạn Đội viên thân mến.

Căn cứ vào Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh. Chấp hành sự chỉ đạo của Hội Đồng đội những cấp. Được sự cho phép của Ban giám hiệu trường ........................... Hôm nay Liên đội trường ............................, tổ chức Đại hội để tổng kết những mặt công tác sau một năm hoạt động và xây dựng chương trình hoạt động trong năm học mới, đồng thời bầu Ban chỉ huy khoá mới năm học 2018 – 2019. Đấy là lí do của buổi làm việc hôm nay.

Kính thưa đại hội:

Tổng số Đội viên Liên đội trường ........................... là .............. bạn, số bạn được triệu tập tham dự đại hội là ......... bạn. Hiện có mặt ...................... bạn, đạt 100%. Như vậy theo điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh, Đại hội có đủ điều kiện thực hiện.

Kính thưa: Quý đại biểu với tất cả những bạn Đội viên thân mến.

Về dự đại hội hôm nay em xin trân trọng giới thiệu:

1/ Đ/c ........................................ chủ tịch hội đồng đội xã

2/ Cô

3/ Thầy ................................ Tổng phụ trách Đội – Bí thư chi đoàn trường.....................

4/ Cùng quý thầy cô trong ban phụ trách thiếu nhi, giáo viên chủ nhiệm những lớp và toàn thể Đội viên của Liên đội được triệu tập tham dự đại hội.

Đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh chung.

Kính mời đại biểu chỉnh đốn quần áo để những bạn quàng khăn. (Nghỉ, nghiêm, chào, quàng khăn).

Kính thưa: Quý đại biểu với tất cả những bạn Đội viên thân mến.

Qua đại hội trù bị chúng ta từng bầu được đoàn chủ tịch ....... bạn

+ .................................................. lớp ............ liên đội phó năm học 2018 - 2019

+ .................................................. lớp ..........

+ .................................................. lớp ..........

và thư kí 2 bạn

+ .................................................. lớp ..........

+ .................................................. lớp ..........

Đại hội có đồng cùng danh bạ tôi vừa nêu không, Nếu như đồng ý xin biểu quyết giơ tay 100% đại hội đồng ý

Kính mời đoàn chủ tịch và thư kí lên bàn làm việc.

II. NỘI DUNG:

1/ Kính thưa: Quý đại biểu với tất cả những bạn Đội viên thân mến.

Tiếp theo chương trình Tôi xin Thông qua chương trình Đại hội Liên đội.

2/ Tiếp theo chương trình Mời bạn ........................................ Thông qua thông báo hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 – 2018.

3/ Tiếp theo chương trình Mời bạn ....................................... Thông qua dự thảo chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 – 2019.

4/ Tiếp theo chương trình mời những bạn bàn bạc về thông báo hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 – 2018. Và dự thảo chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 – 2019.

- Các bạn có đồng ý cùng bản thông báo hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 – 2018 và dự thảo chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 – 2019 không.

Nếu như đồng ý thì xin biểu quyết bằng việc giơ tay.

Mời những bạn bỏ tay xuống có ai có ý kiến khác không, nếu ko thì 100% đồng ý.

5/ Tiếp theo chương trình Mời Ban chỉ huy cũ tuyên bố hết nhiệm kỳ.

- Mời thầy TPT Đội lên trao quà cho BCH cũ.

6/ Tiếp theo chương trình chúng ta tiếp hành bầu BCH lên đọi mới.

Qua đại hội trù bị chúng ta từng bằng tiêu chuẩn và số lượng cơ cấu bầu ban chỉ huy Liên đội ......... đội viên nếu tất cả những bạn đồng ý thì xin ý kiến biểu quyết bằng việc giơ tay. Mời những bạn bỏ tay xuống, có ai có ý kiến khác không, nếu chưa có ý kiến thì 100% đồng ý.

7/ Xin ý kiến đại hội, đại hội giới thiệu ...... bạn trong ban chỉ huy liên đội giới thiệu hoặc Đoàn chủ tịch giới thiệu. (Cử một bạn đứng lên nói: mời cho đoàn chủ tịch giới thiệu)

Kính thưa: Quý đại biểu với tất cả những bạn Đội viên thân mến.

Xin thay mặt đoàn chủ tịch Giới thiệu danh bạ đề cử Ban chỉ huy nhiệm kỳ 2018 – 2019.

  1. .................................................. lớp ..........
  2. .................................................. lớp ..........
  3. .................................................. lớp ..........
  4. .................................................. lớp ..........
  5. .................................................. lớp ..........

Xin mời đoàn thư kí phát danh bạ những bạn được đề cử Ban chỉ huy nhiệm kỳ 2018 – 2019.

Đại hội có ý kiến gì về sách những bạn được đề cử Ban chỉ huy nhiệm kỳ 2018 – 2019 không.

8/ Xin ý kiến của đại hội nếu thống nhất cùng những bạn trong danh bạ vừa bằng thì xin biểu quyết bằng việc giơ tay, có ai có ý kiến khác không, nếu chưa có ý kiến thì 100% đồng ý.

9/ Mời Ban chỉ huy Liên đội mới họp phiên họp riêng .

10/ Tiếp theo chương trình tôi xin bằng biên bản phiên họp.

11/ Mời Ban chỉ huy mới ra mắt, nhận cấp hiệu hứa cố gắng.

12/ Xin Mời Thầy ................................ Tổng phụ trách Đội lên đeo cấp hiệu cho BCH mới.

III. PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI BIỂU:

- Tiếp theo chương trình Xin mời phát biểu của ................ hội đồng đội xã ..........................

- Vừa rồi chúng ta nghe những lời gửi gấm của hội đồng đội xã ........................... Xin thay mặt BCH mới cám ơn anh.

- Tiếp theo chương trình Xin mời phát biểu của ................................ Ban giám hiệu trường.

- Vừa rồi chúng ta nghe những lời phát biểu của BGH trường. Xin thay mặt BCH mới cám ơn cô.

- Tiếp theo chương trình mời Thư ký bằng biên bản đại hội.

- Kết thúc chuong trình. Xin mời liên đội trưởng .......................................... lên phát biểu bế mạc đại hội.

IV. CHÀO CỜ BẾ MẠC:

- Chào cờ bế mạc nghỉ - nghiêm (Hướng về Quốc kỳ, chân dung hồ Chủ tịch, Cờ Đội) – chào cờ, chào – Thôi.

- Đại hội xin kết thúc.


Kịch bản tổ chức Đại hội liên đội năm học 2018 - 2019 - Mẫu 2

1. Ổn định tổ chức:

- Trân trọng kính mời những cô chú đại biểu, những thầy giáo, cô giáo và những bạn vào ghế ngồi yên ổn tổ chức để sẵn sàng thực hiện Đại hội.

(Đại biểu, thầy cô và những bạn yên ổn xong)

- Nhiệt liệt chào mừng những cô chú đại biểu, những thầy cô giáo về dự Đại hội Liên đội của chúng em hôm nay. Xin nhiệt liệt chào mừng.

(Học sinh vỗ tay, trống chào mừng 3 hồi)

2. Nghi lễ chào cờ:

Xin trân trọng kính mời những cô chú đại biểu, những thầy cô giáo, anh chị phụ trách và những bạn đứng dậy làm lễ chào cờ!

- Đội nghi lễ vào địa điểm!

- Nghiêm! Chào cờ... Chào!

(Trống chào cờ 3 hồi)

- Quốc ca.

3. Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu:

Kính thưa những cô chú đại biểu!

Kính thưa những thầy, cô giáo, những anh chị và những bạn!

Năm học 2018 - 2019 là năm diễn ra trong thời điểm cả nước tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Học tập và thực hiện như tư tưởng, đạo đức, kiểu Hồ Chí Minh"; lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đoàn những cấp tiến đến Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Thực hiện đề tài năm học:

“.................................”

Hôm nay được sự cho phép của Chi Bộ Đảng, Ban giám hiệu nhà trường, Hội đồng đội xã, Liên đội chúng em thực hiện tổ chức Đại hội Liên đội nhằm đánh giá lại kết quả công tác Đội, phong trào thiếu nhi nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng thử thách nhiệm kỳ 2018 - 2019, đồng thời bầu Ban chỉ huy Liên Đội nhiệm kỳ mới có đầy đủ khả năng và trí tuệ để điều hành hoạt động của Liên đội dành được nhiều thành tích hơn nữa. Thay mặt ban tổ chức xin tuyên bố kđôi mạc Đại hội Liên đội trường.................... nhiệm kỳ 2018 - 2019.

(vỗ tay + trống chào mừng)

Đại hội Liên đội của chúng em thực sự vinh dự được đón tiếp những quý vị đại biểu, thay mặt Ban tổ chức đại hội, em xin trân trọng giới thiệu:

* Về phía cấp xã: Chúng em xin trân trọng giới thiệu:

1. Anh:....................................... – Bí thư đoàn xã.

2. Anh:....................................... – P.Bí thư đoàn xã.

* Về phía nhà trường: Chúng em xin trân trọng giới thiệu:

1. Thầy: ....................................... – P.Bí thư Chi bộ

2. Thầy:....................................... – P.Hiệu trưởng

3. Thầy: ....................................... – Chủ tịch Công đoàn

4. Thầy: ....................................... – Bí thư Chi đoàn

5. Thầy: ....................................... – Tổng phụ trách

Cùng những thầy giáo, cô giáo chủ nhiệm và những Anh chị phụ trách cùng........... bạn Đội viên đại diện cho............ bạn đội viên trong toàn Liên đội cũng có mặt đầy đủ trong Đại hội hôm nay.

Xin trân trọng kính chúc những cô chú đại biểu, những thầy cô giáo, anh chị và những bạn lời chúc sức khỏe! Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

4. Bầu đoàn Chủ tịch và giới thiệu Thư ký:

Kính thưa đại hội!

Đoàn Chủ tịch là cơ quan điều hành công việc của Đại hội, làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số. Đoàn Chủ tịch có những thử thách sau: điều khiển Đại hội theo chương trình từng định, Hướng dẫn Đại hội bàn bạc, phê chuẩn những thông báo của BCH Liên đội, quyết định phương hướng, thử thách của Liên đội nhiệm kỳ tới; Lãnh đạo việc bầu cử: Hướng dẫn Đại hội bàn bạc, quán triệt tiêu chuẩn, cơ cấu, lấy biểu quyết bằng số lượng BCH Liên đội, chỉ bảo việc ứng cử, đề cử BCH Liên đội; Tổng hợp danh bạ ứng cử, đề cử; học hỏi ý kiến xin rút tên và quyết định cho rút tên hoặc ko cho rút tên khỏi danh bạ bầu cử. Lập danh bạ bầu cử, lấy biểu quyết của Đại hội bằng danh bạ bầu cử; bầu ban kiểm phiếu và những việc có ảnh hưởng xử lý những việc phát sinh trong các giai đoạn Đại hội, điều khiển bằng Nghị quyết Đại hội; tổng kết bế mạc Đại hội.

Để có điều kiện điều hành tốt công việc của Đại hội, Ban Tổ chức Đại hội dự kiến thông báo đại hội số lượng của Đoàn Chủ tịch là 05 bạn. Xin ý kiến đại hội. (Ngừng lại 3 giây quan sát toàn thể Đại hội xem có ý kiến của đại biểu không).

Nếu như những đại biểu chưa có ý kiến gì khác, xin cho phép lấy biểu quyết.

- Đại biểu nào nhất trí số lượng Đoàn Chủ tịch là 05 bạn, đề nghị cho biểu quyết bằng giơ tay.

- Đại biểu nào ko nhất trí, đề nghị biểu quyết giơ tay (Không có đại biểu nào).

- Đại biểu nào có ý kiến khác, đề nghị biểu quyết giơ tay (Không có đại biểu nào).

Như vậy, đại hội chúng ta từng thống nhất số lượng Đoàn Chủ tịch là 05 bạn. Xin cám ơn đại hội.

Sau đây, chúng tôi xin được thông báo danh bạ dự kiến Đoàn Chủ tịch gồm những bạn có tên sau: (03 bạn):

1. Bạn:.......................................

2. Bạn:.......................................

3. Bạn: .......................................

Xin ý kiến Đại hội (Ngừng lại 3 giây quan sát toàn thể đại hội xem có ý kiến của đại biểu không)

Nếu như những đại biểu chưa có ý kiến gì khác, xin cho phép lấy biểu quyết.

- Đại biểu nào nhất trí đoàn chủ tịch là 03 bạn có tên trên, đề nghị cho biểu quyết bằng giơ tay.

- Đại biểu nào ko nhất trí, đề nghị biểu quyết giơ tay (Không có đại biểu nào)

- Đại biểu nào có ý kiến khác, đề nghị biểu quyết giơ tay (Không có đại biểu nào)

Xin trân trọng cám ơn. đề nghị Đại hội tặng một tràng pháo tay chúc mừng 03 bạn vừa được Đại hội cử vào Đoàn Chủ tịch.

Kính thưa đại hội!

Để hỗ trợ Đại hội ghi chép lại các giai đoạn diễn biến của Đại hội, soạn thảo dự thảo Nghị quyết của Đại hội, Đoàn Chủ tịch chúng tôi giới thiệu đoàn thư kí gồm 2 bạn có tên sau:

1/ Bạn:.......................................

2/ Bạn:.......................................

Đề nghị Đại hội cho một tràng vỗ tay.

Xin trân trọng kính mời đoàn chủ tịch và đoàn thư kí lên điều hành Đại hội!

Tải file để tham khảo đầy đủ kịch bản!


Link Kịch bản Đại hội liên đội năm học 2018 - 2019 mới nhất:

Tải về máy (292,4 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)