Kids Know It Online

Link Kids Know It Online chính thức:


Kids Know It

KidsKnowIt như là 1 mạng lưới giáo dục thực sự xẻ ích dành cho trẻ em. Nơi mà những em có thể khám phá về những lĩnh vực khoa học như: toán học, thiên văn học, sinh học, toán học, địa lý, lịch sử,… Trang web cung cấp nhiều trò chơi mang tính giáo dục cao, những lớp học trực tuyến miễn phí,…. Nên cho trẻ xuất hiện cùng KidsKnowit để chúng ta có thể tự tin là “con mình biết điều này”.
Theo XHTT


Link Kids Know It Online mới nhất: