mRIC Online

Link mRIC Online chính thức:

mRIC Online là ứng dụng quản lý bán hàng trực tuyến từ công nghệ điện toán đám mây. Giúp người sử dụng quản lý hàng hóa, lợi nhuận, doanh thu, hàng tồn kho thuận tiện, mọi lúc, khắp nơi, trên ngẫu nhiên thiết bị nào.
Giao diện đăng nhập MRic Online
Với hệ thống thông báo, phân tích đầy đủ hỗ trợ người quản lý theo dõi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình dễ hơn, nhanh lẹ đưa ra những quyết định, điều chỉnh cho hợp cùng đã quá trình phát triển.Để sử dụng được phần mềm, bạn phải đăng ký một tài khoản sử dụng. Sau đấy đăng nhập vào hệ thống trải nghiệm những chức năng sẵn có mà phần mềm cung cấp.
Các tính năng của MRic Online

Các tính năng chính của phần mềm bán hàng mRIC Online

Quản lý danh mục: 
Quản lý theo khu vực.
Nhóm khách hàng, nhà cung cấp.
Khách hàng, nhà cung cấp.
Ngành hàng, nhóm ngành hàng, nhóm hàng hóa.
Sản phẩm, hàng hóa.
Quy đổi đơn vị, tỷ giá.
Nhân viên quản lý.
Nội dung thu chi.
Quản lý chứng từ: 
Xuất bán hàng hóa, hàng trả nhà cung cấp, bán thiết bị bằng mã vạch.
Nhập hàng từ nhà cung cấp, hàng khách trả lại, hàng tồn đầu kỳ khi bắt đầu sử dụng phần mềm.
Nhập số nợ đầu kỳ của khách hàng, nhà cung cấp khi bắt đầu sử dụng phần mềm.
Nhập tồn quỹ.
Viết phiếu thu, phiếu chi.
Báo cáo tổng hợp: 
Báo cáo bán hàng và thu tiền theo ngày.
Tổng hợp thu chi theo ngày.
Hàng hóa tồn kho theo ngành hàng, nhóm hàng.
Theo dõi công nợ cùng khách hàng, nhà cung cấp.
Theo dõi nhập, xuất, tồn hàng hóa.
Tổng hợp kết quả kinh doanh.
Sổ quỹ tiền mặt.
Báo cáo hàng tồn dưới định mức.
Báo cáo phân tích:
Phân tích lợi nhuận theo hóa đơn.
Lợi nhận theo khu vực, đã khu vực.
Lợi nhuận theo nhóm khách hàng, đã nhóm khách hàng.
Lợi nhuận theo khách hàng, đã khách hàng.
Lợi nhuận theo ngành hàng, tất cả nhóm hàng, đã nhóm hàng. 
Tìm nhanh lẹ:
Tìm phiếu thu chi.
Tìm hóa đơn.

Phím tắt sử dụng trong phần mềm mRIC Online

F2: Chuyển xuất hiện ô thanh toán (Lúc viết những chứng từ).
F4: Chuyển xuất hiện mục chọn Ngày của chứng từ.
F7: Chuyển xuất hiện mục chọn Khách hàng.
F8: Lưu hóa đơn, chứng từ.
F9: In hóa đơn, chứng từ.
F12: Xóa hóa đơn, chứng từ.
ESC: Chuyển xuất hiện ô mã vạch.
Với hệ thống tính năng được bố trí rõ ràng, thống nhất, hỗ trợ người sử dụng dễ thao tác. Nhờ đó, việc quản lý bán hàng cũng biến thành dễ dàng hơn, giảm tải gánh nặng cho người quản lý, nhanh lẹ nắm bắt tình trạng thực tế để đưa ra phương án kinh doanh hợp.


Link mRIC Online mới nhất: