Những bài Toán nâng cao lớp 3 hay nhất

Link Những bài Toán nâng cao lớp 3 hay nhất chính thức:

Tải về máy (302,5 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Những bài Toán nâng cao lớp 3 giỏi nhất

Những bài toán nâng cao lớp 3 hoặc đặc biệt tài liệu có ích dành cho thầy cô giáo và những em học sinh tham khảo, ôn luyện nhằm củng cố lại kiến thức sẵn sàng cho kỳ học sinh giỏi Toán lớp 3. Mời quý thầy cô và những em tải xuống để xem trọn bộ tài liệu. 

Tổng hợp những bài Toán nâng cao lớp 3 gồm những dạng bài tập và đề thi học sinh giỏi Toán lớp 3 được mtaive.com sưu tầm và tổng hợp. Hi vọng tài liệu này sẽ hỗ trợ ích nhiều cho việc giảng dạy của những thầy cô giáo đồng thời là tài liệu hoặc hỗ trợ những em học sinh ôn tập để đạt kết quả cao trong kỳ thi học sinh giỏi Toán lớp 3.

Tổng hợp những đề thi học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 3

71 bài toán bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 3

Bài 1: Không tính kết quả cụ thể, nên so sánh:

A = abc + mn + 352

B = 3bc + 5n + am2

a) A = a x (b + 1)

B = b x (a + 1) (cùng a > b)

b) A = 28 x 5 x 30

B = 29 x 5 x 29

Bài 2: Không tính giá trị của biểu thức nên điền dấu (>; <; =) thích hợp vào vị trí trống:

a) (156 + 78) x 6 .............156 x 6 + 79 x 6

b) (1923 - 172) x 8.............1923 x 8 - 173 x 8

c) (236 - 54) x 7................237 x 7 - 54 x 7

Bài 3: Tính nhanh những giá trị biểu thức dưới đây:

a) 576 + 678 + 780 – 475 - 577 - 679

b) (126 + 32) x (18 - 16 - 2)

c) 36 x 17 x 12 x 34 + 6 x 30

Bài 4: Tìm X:

a) X x 6 = 3048 : 2

b) 56 : X = 1326 – 1318

Bài 5: Với 8 chữ số 8, nên lập những sao cho tổng những số đấy bằng 1000.

Bài 6: Tìm 1 số có 4 chữ số, biết là là chữ số hàng trăm gấp 3 lần chữ số hàng chục và gấp hai chữ số hàng nghìn, đồng thời số đấy là số lẻ chia hết cho 5.

Bài 7: Tìm số có 2 chữ số, biết là nếu viết những chữ số theo thứ tự ngược lại ta sẽ có số mới mà tổng của số nên tìm và số mới bằng 77.

Bài 8: Từ 3 chữ số 2, 3, 8 ta lập được 1 số có 3 chữ số là A. Từ 2 chữ số 2,8 ta lập được 1 số có 2 chữ số khau nhau là B. Tìm số A và B biết hiệu giữa A và B bằng 750.

Bài 9: Từ 3 chữ số 3, 4, 5 viết tất cả những số có ba chữ số (mỗi chữ số ko được lặp lại)

Bài 10: Viết số gồm:

a) 5 chục và 5 đơn vị

6 chục và 0 đơn vị

3 nghìn và 3 đơn vị

b) 5 trăm 5 chục và 5 đơn vị

6 trăm 1 chục và 3 đơn vị

60 nghìn 6 trăm và 6 đơn vị

a trăm b chục c đơn vị (a; b; c là chữ số, a khác 0)

Bài 11: Số 540 thay đổi như vậy nào nếu:

a) Xoá bỏ chữ số 0

b) Xoá bỏ chữ số 5

c) Thay chữ số 4 bởi chữ số 8

d) Đổi chữ số 4 và chữ số 0 cho nhau

Bài 12:

a) Trường hợp nào tổng của đôi số bằng 1 trong đôi số hạng của nó?

b) Hai số nào có tổng bằng số nhỏ nhất khác 0?

c) Hai số khác 0 nào có tổng nhỏ nhất?

Bài 13: Nên viết thêm vào những dãy số sau đây sao cho mỗi dãy có đủ 10 số hạng.

a) 1, 3, 5, 7,...

b) 1, 3, 9, 27,...

c) 1, 4, 5, 9, 14,...

Bài 14: Cho dãy số 1, 4, 7, 10,... Có tất cả 25 số hạng. Em nên tính xem số hạng tận cùng là số nào?

Bài 15: Dãy số sau đây có bao số hạng:

1, 6, 11, 16, 21,........................101.

Bài 16: Có 5 hộp bi trong giống nhau tuy nhiên có 1 hộp bi thứ phẩm và 1 viên bi thứ phẩm nhẹ hơn 1 viên bi chính phẩm là 4g. Hỏi làm như nào chỉ qua 1 lần cân là có thể biết được hộp bi thứ phẩm. (cho hay trước khối lượng của 1 viên bi chính phẩm)

Bài 17: Có 2 kệ sách, kệ đầu tiên nhiều hơn kệ thứ đôi 15 quyển, người ta chuyển 6 quyển từ kệ đầu tiên thành kệ thứ hai. Hỏi kệ đầu tiên còn nhiều hơn kệ thứ đôi bao nhiêu quyển sách?

Bài 18: Tuổi Hoa bằng 1/4 tuổi mẹ và bằng 1/7 tuổi ông. Ông hơn mẹ 27 tuổi. Hỏi Hoa bao nhiêu tuổi?

Bài 19: Tuổi của bố Mai, mẹ Mai và tuổi của Mai cộng lại là 70 tuổi. Mẹ và Mai có tất cả 35 tuổi. Bố hơn Mai 30 tuổi. Hỏi tuổi của mỗi người là bao nhiêu?

Bài 20: Một cửa hàng trong đôi ngày bán được 120 kg gạo, ngày đầu tiên nếu bán được 5 kg gạo nữa thì sẽ gấp 4 lần ngày thứ hai. Hỏi ngày đầu tiên bán được bao nhiêu kg gạo?

Bài 21: Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng và có diện tịch bằng 48cm2. Tính chu vi của hình chữ nhật đó.


Link Những bài Toán nâng cao lớp 3 hay nhất mới nhất:

Tải về máy (302,5 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)