Norton Threat Explorer Online

Link Norton Threat Explorer Online chính thức:


Norton Threat Explorer

Là một dịch vụ của tập đoàn Symantec, Threat Explorer mang xuất hiện cho người sử dụng thông báo mới nhất được cập nhật hàng ngày về những mục tiêu có thể gây nguy hại cho máy tính của bạn. Danh sách mục tiêu được phân loại theo những đề tài Latest, Threats, Risks, Vulnerabilities, A-Z Threats & Risks. Nếu như biết tên của một virus hoặc gián điệp thì bạn ấn vào thẻ Search rồi nhập từ khóa cần tìm vào ô Search for. Lúc ấn vào tên của một mục tiêu thì bạn được cung cấp chi tiết và chính xác những thông báo Discovered-ngày tìm ra, Type-loại, Wild Level-mức độ gây hại, Threat Containment-mức độ phòng né lây nhiễm, Removal-năng lực gỡ bỏ, Technical Details-cho hay tệp và định dạng hay bị nhiễm (liệt kê những đường dẫn mà virus, trojan hay tạo ra, nói cả ở khu vực đăng kí hệ thống Registry). Thẻ Removal chỉ bảo gỡ bỏ mục tiêu bằng việc thủ công, cùng những thứ làm thực sự chi tiết. Đối cùng đã loại Virus, Trojan, Spyware, dịch vụ cũng giúp cho người sử dụng tool tương ứng để gỡ bỏ chúng. Trong nhóm Tool & Resources ở bên trái, bạn ấn vào liên kết Virus & Threat Removal Tools và ấn chọn tên virus có ý định delete bỏ, tiếp tục ấn vào liên kết Download Removal Tool ở trang hiện ra. Nếu như cần sử dụng widget Internet Threat Meter (hỗ trợ cập nhật thông báo mới, và cách bảo vệ máy tính khỏi hiểm họa từ Internet, gồm có: Email, Web Activities, Instant Mesgaging và File Sharing) trên desktop thì bạn ấn vào mục Internet Threat Meter on Your Desktop và thực hiện như ba bước chỉ bảo cài đặt widget. Ngoài ra, mục Glossary ở dịch vụ này có số lượng thuật ngữ được định nghĩa rất đầy đủ và đa dạng.


Link Norton Threat Explorer Online mới nhất: