Ôn tập các dạng Toán lớp 1

Link Ôn tập các dạng Toán lớp 1 chính thức:

Tải về máy (215,4 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

Ôn tập những dạng Toán lớp 1 hỗ trợ những em học sinh lớp 1 ôn luyện những dạng bài tập, nhằm hệ thống lại kiến thức từng học và củng cố kiến thức thật tốt để đạt kết quả cao trong những bài thi, bài kiểm tra. Mời quý thầy cô và những em học sinh với tham khảo nội dung chi tiết tài liệu bằng việc tải xuống.


Các dạng Toán lớp 1

ÔN TẬP: CÁC SỐ ĐẾN 10

1. Số?

2 = 1 + …             8 = 7 + …            9 = 5 + …

3 = 2 + …             8 = 6 + …            9 = … + 2

5 = 4 + …             8 = … + 4           10 = … + 4

7 = … + 2             6 = 4 + …           10 = 8 + …

2. Viết số thích hợp vào ô trống:

Ôn tập những dạng Toán lớp 1

3. Lan gấp được 10 cái thuyền, Lan cho em 4 cái thuyền. Hỏi Lan còn mấy cái thuyền?

Bài giải

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

4. Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài 10cm.

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

ÔN TẬP: CÁC SỐ ĐẾN 10

1. Tính:

10 – 1 = …
10 – 2 = …
10 – 3 = …
10 – 4 = …
10 – 5 = …
10 – 6 = …
10 – 7 = …
10 – 8 = …
10 – 9 = …
10 – 10 = …
9 – 1 = …
9 – 2 = …
9 – 3 = …
9 – 4 = …
9 – 5 = …
9 – 6 = …
9 – 7 = …
9 – 8 = …
9 – 9 = …
8 – 1 = …
8 – 2 = …
8 – 3 = …
8 – 4 = …
8 – 5 = …
8 – 6 = …
8 – 7 = …
8 – 8 = …

 
8 – 1 = …
8 – 2 = …
8 – 3 = …
8 – 4 = …
8 – 5 = …
8 – 6 = …
8 – 7 = …
8 – 8 = …

 
6 – 1 = …
6 – 2 = …
6 – 3 = …
6 – 4 = …
6 – 5 = …
6 – 6 = …
5 – 1 = …
5 – 2 = …
5 – 3 = …
5 – 4 = …
5 – 5 = …

4 – 1 = …
4 – 2 = …
4 – 3 = …
4 – 4 = …
3 – 1 = …
3 – 2 = …
3 – 3 = …

2 – 1 = …
2 – 2 = …

1 – 1 = …

2. Tính:

      

5 + 4 = …

1 + 6 = …

4 + 2 = …

9 + 1 =…

2 + 7 = …  

9 – 5 = …

7 – 1 = …

6 – 4 = …

10 – 1 = …

9 – 7 = …

  

9 – 4 = …

7 – 6 = …

6 – 2 = …

10 – 9 =…

9 – 2 = …

  

3. Tính:

      

9 – 3 – 2 =…

10 – 4 – 4 =

7 – 3 – 2 = … …

… 5 – 1 – 1 = …

 10 – 5 – 4 =...

4 + 2 – 2 = …

    

4. Vừa gà vừa vịt có tất cả 10 con, trong đấy có 3 con gà. Hỏi có mấy con vịt?

Bài giải

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

ÔN TẬP: CÁC SỐ ĐẾN 100

1. Viết những số:

a) Từ 11 xuất hiện 20: ……, ..…, ..…, ..…,……,.. …, ..…, ..…,…..,..…. ,…..,..….

b) Từ 21 xuất hiện 30: ……, ..…, ..…, ..…,……,.. …, ..…, ..…,…..,..…. ,…..,..….

c) Từ 48 xuất hiện 54 : ……, ..…, ..…, ..…,……,.. …,..…,…..,..….,…..,..….,..….

d) Từ 69 đế n 78: ……, ..…, ..…, ..…,……,.. …,..…,…..,..….,…..,..….,..….

e) Từ 89 xuất hiện 96: ……, ..…, ..…, ..…,……,.. …,..…,…..,..….,…..,..….,..….

f) Từ 91 xuất hiện 100: ……, ..…, ..…, ..…,……,.. …,..…,…..,..….,…..,..….,..….

2. Viết vào mỗi vạch của tia số:

Ôn tập những dạng Toán lớp 1

0...................................................................................................................................

Ôn tập những dạng Toán lớp 1

90........................................................................................................................... ......

3. Viết (theo mẫu):

35 = 30 + 5             27 = … + … 19 =         … + … 88 = … + …

45 = … + …           47 = … + … 79 =          … + … 98 = … + …

95 = … + …           87 = … + … 99 =          … + … 28 = … + …

4. Tính:

Ôn tập những dạng Toán lớp 1

Tài liệu vẫn có, mời những bạn tải xuống để xem tiếp

Để phục vụ công tác giảng dạy và soạn giáo án, thầy cô giáo có thể tham khảo thêm những giáo án điện tử được mtaive.com sưu tầm và cập nhật tại mục tài liệu học tập.

Ngoài ra, quý thầy cô và những bậc phụ huynh có thể tham khảo thêm những dạng bài tập theo đã môn học để chỉ bảo những em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức nhằm đạt kết quả cao trong những kỳ thi.


Link Ôn tập các dạng Toán lớp 1 mới nhất:

Tải về máy (215,4 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)