PDFAutoCAD Online

Link PDFAutoCAD Online chính thức:


PDFAutoCAD - Convert PDF thành DWG/DXF trên web

Bạn có một tệp PDF chứa thông báo hình ảnh và có ý định chuyển đổi nó ra định dạng DWG hay DXF của AutoCad để giải quyết? PDFAUTOCAD là 1 ứng dụng web miễn phí có năng lực như thế, cho phép người sử dụng chuyển đổi hàng loạt tệp PDF thành những định dạng DWG hay DXF, sau đấy bạn được phép mở và edit nó trong AutoCad.
PDFAUTOCAD