PDFMeNot- Xem trực tuyến file PDF Online

Link PDFMeNot- Xem trực tuyến file PDF Online chính thức:


PDFMeNot- Xem trực tuyến file PDF

PFD là định dạng file giấy tờ đang ngày càng phổ biến. Nhưng, những tiện ích để xem file PDF lại ko mấy thông dụng và ít khi được cài đặt. Trong trường hợp máy tính chưa được cài đặt ngẫu nhiên tiện ích xem file PDF nào, PDFMeNot sẽ là “cứu cánh” cho bạn.
Thông thường, để xem được 1 file PDF, bạn sẽ download file đấy về máy, sử dụng những tiện ích đọc file PDF để mở. Nhưng, nếu máy tính của bạn chưa cài đặt ngẫu nhiên 1 tiện ích mở file PDF nào, thì bạn vẫn còn có cách để xem trực tuyến file PDF mà không cần phải download nó về máy và cài đặt thêm ngẫu nhiên phần mềm nào.

PDFmenot là một dịch vụ miễn phí cho phép bạn xem file PDF trực tuyến cho dù file được lưu trữ trong máy tính hoặc trên 1 máy chủ nào đó.


Link PDFMeNot- Xem trực tuyến file PDF Online mới nhất: