Peepel Online

Link Peepel Online chính thức:


Peepel

Bấm SignUp để đăng ký một tài khoản để sử dụng những tiện ích văn phòng mà Peepel cung cấp. Bạn ấn vào biểu tượng Peepel ở góc trái MH để thêm tạo mới một tài liệu, gồm những mục sau: WebSheet (bảng tính), WebWriter (soạn thảo giấy tờ), Browser (trình duyệt web mini), Calculator (máy tính). Các ứng dụng trên có thể đi với lúc trong với một cửa sổ phải thực sự thuận tiện cho bạn.

Bên cạnh đó, bạn ấn mục Import Files để upload một tệp tin dạng doc, xls, odt, ods (dung lượng tối đa 256KB), nếu có ý định upload với lúc nhiều file giấy tờ bạn nén lại thành file zip (dung lượng tối đa 2.3MB) rồi upload lên website (một tệp tin zip chỉ được chứa tối đa 10 giấy tờ).
Theo XHTT


Link Peepel Online mới nhất: