Perfect Fee Online

Link Perfect Fee Online chính thức:

Perfect Fee là ứng dụng quản lý học phí,nó là tool ứng dụng CNTT vào công tác quản lý thu phí, phần mềm vận dụng cho những trường học, trung tâm dạy nghề, huấn luyện... Phần mềm được xây dựng cùng những công nghệ mới nhất của Microsoft từ tiêu chí dễ dàng, thân thiện phải người sử dụng ko cần biết nhiều về máy vi tính vẫn nhanh lẹ sử dụng thành thạo phần mềm.
Theo dõi danh bạ học viên trong hệ thống

Theo dõi danh bạ học viên trong hệ thống
Chức năng chính của phần mềm  Perfect Fee

Quản lý, phân quyền và theo dõi người sử dụng trong hệ thống.
Thiết lập mật khẩu.
Quản lý danh mục chi nhánh, danh mục chuyên ngành, danh mục chương trình học, danh mục cấp lớp.
Quản lý thông báo học viên.
Quản lý thông báo nhân viên.
Quản lý thu phí, rút phí của học viên theo đợt thu.
Báo cáo thu phí theo ngành.
Báo cáo thu phí theo lớp.
Báo cáo học viên rút phí.
Báo cáo học viên nợ phí.
Giao diện quản lý thu phí, rút phí của học viên theo đợt thu.

Giao diện quản lý thu phí, rút phí của học viên theo đợt thu. 


Link Perfect Fee Online mới nhất: