PickItUp - Công cụ tìm kiếm ảnh bằng màu sắc Online

Link PickItUp - Công cụ tìm kiếm ảnh bằng màu sắc Online chính thức:


PickItUp - Công cụ tìm kiếm ảnh bằng màu sắc

PickItUp là chương trình kết hợp giữa tra cứu bằng từ và màu. Trước tiên, người sử dụng gõ nội dung vào thanh tìm, sau đấy chọn màu ở cột bên trái. Nhưng, họ không thể kết hợp nhiều màu với lúc, giả sử có ý định tìm một bó hoa hồng trắng + đỏ.Link PickItUp - Công cụ tìm kiếm ảnh bằng màu sắc Online mới nhất: