Pingtest Online

Link Pingtest Online chính thức:


Pingtest

Pingtest là 1 tool phân tích chất lượng băng thông rộng. Nó thực hiện kiểm tra (bằng việc kiểm tra Packet Loss, Ping và Jitter) và hiển thị kết quả thông tin năng lực truy cập internet để bạn được phép đưa ra những tính toán hợp trong việc sử dụng những dịch vụ thoại (VoIP), âm nhạc hay video streaming, điều khiển từ xa hoặc chơi game. Bạn cũng có thể share và so sánh kết quả thử nghiệm của bạn cùng người khác.


Link Pingtest Online mới nhất: