Pzzls - trang web tiếng Anh rèn luyện trí tuệ Online

Link Pzzls - trang web tiếng Anh rèn luyện trí tuệ Online chính thức:


Pzzls - trang web tiếng Anh rèn luyện trí tuệ

Pzzls là trang web tập hợp nhiều câu đố về hiện tượng bên cạnh, khoa học, toán học,…Lúc đọc câu hỏi, bạn tự trả lời rồi sau đấy ấn Answer để kiểm tra lại, nếu chưa hiểu lắm về phần trả lời thì ấn Solution để xem giải thích. Ngoài ra, còn có mục tìm câu hỏi, câu hỏi mới nhất, giỏi nhất, … Nếu như bạn có ý định đóng góp câu hỏi cho trang web, ấn your puzzle atpzzls, rồi nhập những thông báo quan trọng.


Link Pzzls - trang web tiếng Anh rèn luyện trí tuệ Online mới nhất: