QLTH.VN Online

Link QLTH.VN Online chính thức:

QLTH.VN là ứng dụng quản lý trường học đáp ứng nhu cầu của mọi mục tiêu sử dụng. Giúp quản lý học sinh, quản lý cán bộ giáo viên, quản lý giảng dạy, quản lý tài sản, quản lý thiết bị, quản lý thu học phí và quản lý tài chính một cách dễ.
QLTS.Vn hỗ trợ lưu trữ hồ sơ học sinh
QLTH.VN được xây dựng từ nền tảng công nghệ điện toán đám mây, hỗ trợ người sử dụng có thể sử dụng mọi lúc, khắp nơi, trên mọi thiết bị. Đồng thời, hỗ trợ phụ huynh có thể thảo luận cùng những giáo viên bất kì khi nào. Nhất là, giáo viên có thể thực hiện nhập điểm, ghi sổ đầu bài... ngay ở lớp học bằng thiết bị di động của mình. 
Chức năng cập nhật trong bản QLTH.VN R68

Phân hệ học sinh
Lúc phân công cho giáo viên là Giáo viên chủ nhiệm trong năm học hiện thời, sẽ cập nhật luôn vai trò là Giáo viên chủ nhiệm và ngược lại.
Giáo viên chủ nhiệm chỉ được thao tác dữ liệu về hồ sơ của lớp được phân công chủ nhiệm. Các lớp khác chỉ được xem dữ liệu hồ sơ theo phân công giảng dạy.
Phân hệ học sinh
Phân hệ học phí
Cập nhật mức lương cơ sở thay đổi tăng từ 1.300.000đ lên 1.390.000đ theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP, vận dụng từ khi 01/07/2018.
Lúc hóa đơn chưa được ký, kế toán vẫn còn thể sửa được thông báo mà vẫn sử dụng số hóa đơn đó.
Phụ huynh có ý định tra cứu tình trạng đóng học phí cho học sinh qua cổng thông báo (Mobile/Website) trong trường hợp chỉ triển kđôi phân hệ học phí.
Kế toán có ý định xuất hóa đơn thu phí những khoản thu kèm bảng kê thu tiền để ko nên xuất nhiều hóa đơn.
Cho phép khách hàng sử dụng thuê bao Hóa đơn điện tử miễn phí 1 tháng phục vụ việc tập huấn.
Phân hệ học phí
Phân hệ Thiết bị
Đáp ứng việc thống kê thiết bị giáo dục phát sinh trong năm để lập biên bản kiểm kê thiết bị giáo dục theo những mẫu của nhà trường.
Cải tiến mẫu nhập khẩu trên phân hệ thiết bị để người sử dụng dễ kiểm soát những thông báo cần nhập.
Để hiệu trưởng và cán bộ thiết bị dễ đưa ra những quyết định thanh lý, cán bộ thiết bị sẽ theo dõi thêm những thông báo giá trị của thiết bị ngay trên phiếu theo dõi hỏng/mất.
Phân hệ Thiết bị
Phân hệ Thư viện
Để đánh giá hiệu quả hoạt động của thư viện, cán bộ thư viện sẽ nên thống kê số lượt bạn đọc tại vị trí và mượn về nhà.
Cán bộ thư viện thống kê và in thống kê số lượt bạn đọc là giáo viên (mượn đọc tại vị trí và mượn về nhà) để đánh giá hiệu quả hoạt động của thư viện.
Phân hệ Thư viện
Nghiệp vụ tại Phòng Giáo Dục/Sở Giáo Dục
Theo dõi nhanh tình trạng thu học phí tại những trường trực thuộc để kiểm soát số tiền thu của những trường.
Tra cứu tình trạng thu những khoản thu tại những trường trực thuộc để kiểm soát số tiền thu của trường.
Cán bộ quản lý thiết bị có thể theo dõi được danh bạ thiết bị trong và ngoài danh mục thiết bị tối thiểu nhằm đưa ra phương án mua/cho vào thêm.
Nghiệp vụ tại Phòng Giáo Dục/Sở Giáo Dục

Video giới thiệu phần mềm quản lý trường học QLTH.VN


Vài chức năng chính của phần mềm quản lý trường học QLTH.VN

Quản lý học sinh:
Giúp thực hiện những nghiệp vụ tuyển sinh, học tập, rèn luyện, học phí, y tế... cho nhiều cấp như:Trường THPT.
Trường THCS.
Trường Tiểu học.
Trường Mầm non.
Quản lý tuyển sinh
Quản lý thiết bị:
Quản lý thiết bị dạy học theo danh mục.
Theo dõi danh sách thiết bị theo loại, môn học, phòng học tính năng, số lượng hiện có, số lượng mất, hỏng, còn sử dụng được, đang cho mượn và tình hình của đã thiết bị.
Theo dõi lịch sử biến động của thiết bị, lịch sử mượn trả thiết bị.
Tự động tổng hợp thông báo cho Phòng Giáo dục và Sở Giáo dục.
Quản lý thiết bị
Quản lý cán bộ: 
Quản lý, lưu trữ và tra cứu hồ sơ giáo viên, cán bộ.
Đánh giá chất lượng giảng dạy.
Khen thưởng, kỷ luật.
Thống kê, thông báo toàn trường.
Tự động tổng hợp thông báo cho Phòng Giáo dục và Sở Giáo dục. 
Đánh giá cán bộ quản lý
Quản lý thư viện:
Quản lý tình trạng mượn/trả sách, quản lý và cấp phát thẻ thành viên thư viện.Quản lý tài sản:
Đáp ứng đầy đủ những nghiệp vụ ghi tăng, ghi giảm, đánh giá lại, thay đổi thông báo, hao mòn, kiểm kê, bảo dưỡng... tuân thủ chặt chẽ những quy định hiện hành về quản lý tài sản của Nhà nước.Quản lý tài chính:
Tuân thủ chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính.
Quản lý học phí
Cổng thông báo trường học:
Giúp nhà trường share thông báo về hoạt động của nhà trường, những quy định, chính sách thay đổi, thảo luận kinh nghiệm giữa những cán bộ trong trường.
Giúp phụ huynh tra cứu tình trạng học tập của con em mình, thảo luận thông báo cùng giáo viên.
Kết luận, phần mềm QLTH.VN sẽ hỗ trợ cho những bậc phụ huynh, giáo viên và học sinh dễ liên hệ, thảo luận thông báo cùng nhau bất kì lúc nào chỉ có có mạng Internet.


Link QLTH.VN Online mới nhất: