Quy trình dạy học vần, tập đọc lớp 1

Link Quy trình dạy học vần, tập đọc lớp 1 chính thức:

Tải về máy (142,9 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

Quy trình dạy học vần, tập đọc lớp 1 là bản quy trình những bước để dạy học vần và tập đọc cho học sinh lớp 1, từ việc kiểm tra bài cũ cho đến học bài mới, kết thúc bài học. Đây sẽ là tài liệu cực kỳ có ích cho thầy cô trong các giai đoạn giảng dạy:

Quy trình dạy học cấp Tiểu học 

Kế hoạch tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp Tiểu học 2016 - 2017


Nội dung quy trình dạy học vần lớp 1

TIẾT 1

I. KIỂM TRA BÀI CŨ:

 • HS viết bảng con những từ ứng dụng ở bài trước, mỗi tổ viết 1 từ.
 • Vài HS đọc những từ ở bảng con và phân tích một vài tiếng.
 • 2 HS lên bảng đọc đoạn ứng dụng và yêu cầu HS tìm tiếng có chứa vần vừa học và phân tích tiếng đó:

II. DẠY HỌC BÀI MỚI:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài

Hoạt động 2: Dạy vần

a) Nhận diện vần - Đánh vần

 • HS phân tích vần - đánh vần - đọc trơn (riêng tư, nhóm, cả lớp).
 • HS ghép vần – ghép tiếng – HS đọc tiếng vừa ghép.
 • GV viết bảng.
 • GV yêu cầu HS phân tích tiếng - đánh vần - đọc trơn tiếng (riêng tư, nhóm, cả lớp).
 • GV treo tranh giới thiệu từ khoá.
 • HS đọc từ (riêng tư, nhóm, cả lớp).
 • HS: Đọc trơn (đọc xuôi, đọc ngược): 3 bậc (riêng tư, nhóm, cả lớp).
 • GV edit nhịp đọc trơn cho HS.

* GV giới thiệu vần thứ hai: Tương tự vần đầu tiên.

HS so sánh đôi vần vừa mới học.

- GV: Đúng rồi! Chính bởi vì sự khác nhau đấy phải có cách đọc khác nhau. Các em cần nắm vững sự giống nhau và khác nhau đấy để khi viết khỏi bị nhầm lẫn.

* Nghỉ giữa tiết: Trò chơi "Gieo hạt! nảy mầm"

b) Hướng dẫn viết

 • GV viết mẫu. Vừa viết vừa chỉ bảo quy trình viết.
 • HS viết vào bảng con vần và từ khoá.
 • GV bình luận, sửa cho HS.

c) Đọc từ ngữ ứng dụng

 • GV ghi hay gắn những từ ứng dụng lên bảng.
 • GV yêu cầu HS đọc thầm những từ này. HS đọc thầm.
 • GV yêu cầu HS lên bảng tìm và gạch dưới những tiếng chứa vần vừa học.
 • GV: Nên đọc và phân tích những tiếng đó.
 • GV giải nghĩa những từ ứng dụng và đọc mẫu:
 • GV: Các em theo dõi cô đọc để đọc cho đúng nhé.
 • HS đọc từ ngữ ứng dụng(riêng tư, nhóm, cả lớp).
 • GV bình luận, edit.

TIẾT 2

Hoạt động 3: Luyện tập

a) Luyện đọc

- HS đọc lại toàn bài ở tiết 1 (riêng tư)

* Luyện đọc câu, đoạn ứng dụng:

 • HS quan sát tranh, nêu nội dung tranh.
 • HS đọc câu hay đoạn ứng dụng (riêng tư, lớp)
 • HS tìm và phân tích tiếng có vần mới.

b) Luyện viết:

- HS luyện viết vào vở tập viết.

c) Luyện nói:

 • HS quan sát tranh.
 • HS đọc tên đề tài luyện nói.
 • HS luyện kể trong nhóm, trước lớp theo chỉ bảo của GV.

4. Củng cố, dặn dò:

 • HS đọc lại toàn bài - Trò chơi.
 • Về nhà tìm chữ có vần vừa học trong những sách báo. Đọc bài và xem bài sau.

Nội dung quy trình tập đọc lớp 1

TIẾT 1

I. KIỂM TRA BÀI CŨ:

 • GV gọi 2 – 3  HS đọc bài và trả lời câu hỏi ở bài tập đọc trước.
 • GV bình luận, cho điểm.

II. DẠY HỌC BÀI MỚI:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài

 • GV cho cả lớp hát bài Mẹ và cô rồi hỏi: Bài hát này kể đến ai?
 • GV giới thiệu và ghi đề bài lên bảng.

Hoạt động 2: Hướng dẫn HS luyện đọc

a) GV đọc mẫu lần 1: HS nghe, xác định câu, dòng.

HS chỉ và nêu câu: Câu 1 từ ... xuất hiện ... GV đánh địa điểm câu.

GV: Bài này có tất cả mấy câu?

HS: Tìm tiếng có vần khó đọc.

HS nêu, GV gạch chân.

b) Hướng dẫn HS luyện đọc

* Luyện những tiếng, từ ngữ:

 • GV gọi HS đọc (riêng tư, cả lớp). Lưu ý đọc theo GV chỉ.
 • GV yêu cầu HS phân tích những tiếng khó, HS ghép những từ ngữ.
 • GV giải nghĩa những từ, ngữ khó.

* Luyện đọc câu

Mỗi câu 2 HS đọc, mỗi bàn đọc đồng thanh 1 câu.

HS nối tiếp nhau đọc đã câu.

* Luyện đọc đoạn, bài

 • Mỗi đoạn 2 – 3 HS đọc. HS đọc nối tiếp đoạn (riêng tư)
 • 2 HS đọc toàn bài, cả lớp đọc đồng thanh.

* Thi đọc trơn cả bài

 • Mỗi tổ cử 1 HS thi đọc, 1 HS chấm điểm.
 • GV bình luận, cho điểm.

Hoạt động 3: Ôn những vần

a) Tìm tiếng trong bài có vần... (bài tập 1)

 • GV cho HS tìm tiếng trong bài có vần ...
 • HS đọc và phân tích những tiếng vừa tìm.

b) Tìm tiếng ngoài bài có vần ... (bài tập 2)

 • GV gọi 2 HS đọc từ mẫu trong SGK và chia nhóm (4 HS thành một nhóm).
 • HS bàn bạc, tìm tiếng có vần ... sau đấy đại diện nhóm kể tiếng có vần ...
 • GV gọi những nhóm khác cho vào, GV ghi nhanh những tiếng, từ HS tìm thấy lên bảng và yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh toàn bộ những từ trên bảng.

c) Nói câu có tiếng chứa vần ...

 • GV chia lớp thành 2 nhóm, mỗi bên một nhóm.
 • HS quan sát tranh trong SGK, đọc câu mẫu.
 • GV chia một bên kể câu có tiếng chứa vần ..., một bên kể câu có tiếng chứa vần .... Bên nào kể được một câu tính 10 điểm, bên nào chưa kể kịp trừ 10 điểm. Sau 3 phút, GV tổng kết đội nào kể được nhiều điểm hơn sẽ thắng.

TIẾT 2

Hoạt động 4: Luyện đọc đoạn, khám phá bài đọc và luyện nói

a) Luyện đọc

 • HS đọc nối tiếp đã câu.
 • HS đọc nối tiếp đã đoạn.
 • HS đọc cả bài (riêng tư, lớp)

b) Tìm hiểu bài:

 • HS đọc riêng tư đã câu hay đoạn của bài.
 • HS đọc câu hỏi và trả lời câu hỏi của bài.

c) Thi đọc hay:

- HS thi đua đọc giữa những tổ.

d) Luyện nói

 • HS đọc tên bài luyện nói.
 • HS luyện kể theo gợi ý của GV.

III. CỦNG CỐ:

- HS đọc toàn bài. Về nhà đọc bài và xem bài sau.


Link Quy trình dạy học vần, tập đọc lớp 1 mới nhất:

Tải về máy (142,9 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)