SaveVid Online

Link SaveVid Online chính thức:


SaveVid - Download video từ các website

Savevid là tool giúp bạn download trực tiếp video từ những trang web. Bạn có thể download video từ Youtube, Google Video, Metacafe và rất nhiều hơn nữa cùng định dạng FLV, AVI, MOV, MPG hay WMV.
Savevid
Savevid giúp những website: YouTube, Dailymotion, Metacafe, Break, Veoh, MySpace, Blip.tv, WeGame, 5min, Game Trailers, LiveVideo.com, FaceBook, Vimeo, current, Funny Or Die, eHow, Megavideo.