SenseBot cho Mac Online

Link SenseBot cho Mac Online chính thức:


SenseBot cho Mac

SenseBot - Search Results Summarizer (tổng kết kết quả tìm) là 1 add-on dành cho Firefox hỗ trợ thêm một tổng kết cho trang kết quả tìm trên Google. Thực hiện công việc tìm của bạn như bình thường, và trên trang kết quả tìm sẽ có một vài khái niệm chính được hiển thị. Các khái niệm này từng được trích xuất từ trang web có từ khóa tìm. Bạn có thể kích vào một khái niệm và nó sẽ được thêm vào từ khóa tìm tiếp theo của bạn. Lúc kích vào nút “show text”, một giấy tờ ngắn gọn của những kết quả tìm sẽ được hiển thị trong với một trang.
Phiên bản mới này có:Thêm những edit dành cho giúp thay đổi cấu trúc Google SERP.


Link SenseBot cho Mac Online mới nhất: