Soungle Online

Link Soungle Online chính thức:


Soungle

Giao diện của Soungle dễ dàng chả khác gì một tool tìm như Google , xong Soungle có một cơ sở dữ liệu thực sự rộng lớn về những hiệu ứng âm thanh.

Rất dễ dàng , bạn phải đánh thông báo quan trọng về âm thanh mình tìm vào ô Seach ,một loạt những kết quả sẽ hiện ra cho bạn chọn lựa.