Tải 10-Strike Network Monitor

Link Tải 10-Strike Network Monitor chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


10-Strike Network Monitor - Phần mềm giám sát thiết bị mạng

10-Strike Network Monitor là 1 phần mềm gigiết hại thiết bị mạng dành cho Windows. Chương trình giúp bạn gigiết hại máy tính, server, thiết bị chuyển mạch, và những thiết bị khác truy cập cùng mạng cục bộ hay mạng Internet. Nó cũng gigiết hại những cơ sở dữ liệu, dịch vụ, những tệp, Folder, quy trình, ko gian trống trên đĩa, truy cập VPN, kết quả của JavaScript và thực hiện VisualBasic...
10-Strike Network Monitor
Các tính năng của chương trình từ việc lần lượt hỏi những thiết bị mạng một cách tự động. Nó có thể gửi một đùm tin ICMP (ping) xuất hiện một thiết bị, truy cập cùng những cổng TCP, truy cập vào một cơ sở dữ liệu, hay kiểm tra một bộ chuyển mạch được quản lý (bằng giao thức SNMP). Bạn có thể sử dụng ngẫu nhiên nội dung kiểm tra nào từ danh bạ kiểm tra được giúp. Tùy thuộc vào kết quả của tính năng kiểm tra, những thiết bị được kiểm soát có một tình hình tương ứng. Nếu như kiểm tra thành công thì hiển thị màu sắc của nó là màu xanh lá cây, nếu ko - nó lộ diện trong màu đỏ.
Phần mềm gigiết hại thiết bị mạng
Chức năng của chương trình:
- Dễ dàng cài đặt cấu hình! Quét toàn bộ mạng và tìm được tất cả những server để gigiết hại trong vài giây.- Rất nhiều chọn lựa kiểm tra để gigiết hại mạng.- Nhiều phương pháp thông tin tình hình thiết bị của mạng.- Giao diện sử dụng dễ dàng, giúp bạn cấu hình vô vàn loại kiểm tra gigiết hại và cảnh báo một cách nhanh lẹ.


Link Tải 10-Strike Network Monitor mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)