Tải 120 câu hỏi Lịch sử 12 mức độ hiểu và vận dụng

Link Tải 120 câu hỏi Lịch sử 12 mức độ hiểu và vận dụng chính thức:

Tải về máy (242,3 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


120 câu hỏi Lịch sử 12 mức độ hiểu và ứng dụng - Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia môn Lịch sử năm 2018

Ngày thi ngày một đang xuất hiện gần, nên siêng năng với vơi Tài liệu 120 câu hỏi Lịch sử 12 mức độ hiểu và ứng dụng được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và tải lên ngay sau đây. 120 câu hỏi Lịch sử 12 mức độ hiểu và ứng dụng là tài liệu cực kỳ xẻ ích, hỗ trợ những bạn có thêm tư liệu ôn tập, củng cố kiển thức để sẵn sàng cho kì thi THPT Quốc Gia năm 2018. Mời những bạn chung tham khảo.

BỘ CÂU HỎI MỨC ĐỘ HIỂU VÀ VÂN DỤNG MÔN LỊCH SỬ

1. Tiếng sét trên bàn hội thảo là sự kiện nguyễn ái quốc gửi bản yêu sách xuất hiện hội thảo Vecxai 18/6/1919.

2. Sự kiện được coi như như một “hồi chuông” đánh thức tinh thần yêu nước đối cùng nhân dân ta là sự kiện NAQ gửi bản yêu sách xuất hiện hội thảo Vexai 18/6/1919.

3. Sự kiện được coi như một “quả bom nổ chậm” khiến kẻ thù khiếp sợ là sự kiện NAQ gửi bản yêu sách xuất hiện hội thảo Vexai 18/6/1919.

4. Sự kiện mở ra 1 thời đại mới cho cm việt nam là Đảng ra đời năm 1930.

5. Sự kiện khép lại 1 thời kì đấu tranh của nhân dân ta theo khuynh hướng cũ là thất bại của khởi nghĩa Yên Bái năm 1930

6. Mốc kết thúc hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc là đọc sơ thảo Luận cương của Lenin về việc dân tộc và thuộc địa (7/1920) từ đấy khẳng định CM VN có ý định thắng lợi nên chạy theo con đường CM vô sản.

7. Nguyên nhân chung dẫn xuất hiện sự phân hóa của hội viêt nam CMTN, sự chuyển hóa của Tân Việt CMĐ là do sự thâm nhập và truyền bá rộng rãi của chủ nghĩa Mác - Lenin .

8. Sự kiện đánh dấu phong trào công nhân thay đổi từ tự phát thành tự giác phong trào đấu tranh của công nhân Ba son (8/1925).

9. Bước tiến mới của phong trào công nhân VN là cuộc đấu tranh của công nhân Ba son (8/1925).

10. Đỉnh cao của phong trào 1930 - 1931 là sự ra đời của chính quyền Xô Viết Nghệ Tĩnh.

11. Cuộc diễn tập lần đầu tiên sẵn sàng cho CM tháng 8 là phong trào CM 1930-1931.

12. Cuộc diễn tập lần thứ 2 sẵn sàng cho CM tháng 8 là phong trào dân chủ 1936-1939.

13. Cuộc diễn tập lần thứ 3 sẵn sàng cho CM tháng 8 là Cao trào kháng Nhật cứu nước.

14. Hội nghị đánh dấu sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng VN thời kỳ 1939 - 1945 là Hội nghị lần 6 BCHTW (11/1939).

15. Hội nghị hoàn chỉnh chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng VN thời kỳ 1939 - 1945 là Hội nghị lần 8 BCHTW (5/1941).

16. Hạn chế trong của Luân cương của Trần Phú được khắc phục từ hội nghi BCHTW lần 2 tháng 7/1936.

17. Tổ chức mặt trận dân tộc thứ nhất của riêng VN là mặt trận Việt Minh tháng 5/1941

18. “BẮC ĐÀM NAM ĐÁNH” là chỉ tình trạng đất nước ta trước ngày 6/3/46 khi miền bắc thương lượng cùng tưởng còn miền nam đánh Pháp.

19. Kế hoạch “ đánh nhanh thắng nhanh” của pháp bước đầu bị phá sản bởi cuộc chiến đấu ở những đô thị phía bắc vĩ tuyến 16 năm 1946.

20. Kế hoạch đánh nhanh của pháp bị phá sản chắc chắn bởi chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947.

21. Chỉ thị “ nên phá tan cuộc tiến công mùa đông của pháp”là chiến dich Việt Bắc thu đông năm 1947.

22. Chiến dịch phản công thứ nhất ta giành thắng lợi trong kháng chiến chống Pháp là Việt Bắc thu đông 1947.

23. Chiến dịch tiến công lớn thứ nhất của bộ đội chủ lực Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp là Biên giới 1950.

24.Chiến thắng tạo ra bước ngoặt căn bản cho cuộc kháng chiến chống pháp là chiến dịch biên giới 1950

25. Đại hội kháng chiến thắng lợi là đại hội toàn quốc lần 2 của đảng LĐ tháng 2/1951.

26. Cú đấm thép của ta dành cho pháp là Đông xuân 1953-1954

27. Chiến thắng bước đầu làm phá sản kế hoạch Nava là Đông Xuân 1953 - 1954.

28. Những thắng lợi của quân dân ta làm phá sản chắc chắn kế hoạch Nava là Đông xuân 1953-1954 và Điên Biên Phủ 1954.

29. Sự kiện kết thúc kháng chiến chống pháp là thắng lợi ở hội nghi Gionevo 1954.

30. Chiến thắng quân sự lớn nhất trong kháng chiến chống Pháp là Điện Biên Phủ 1954.

31. Chiến thắng làm xoay chuyển cục diên chiến tranh ở Đông Dương là Điện Biên Phủ 1954.

32. Đặc điểm lớn nhất, độc đáo nhất của cách mạng Việt Nam thời kỳ 1954 – 1975 là nên thực hiện đồng thời đôi chiến lược cách mạng ở đôi miền cùng 2 chế độ chính trị khác nhau : cách mạng cộng đồng chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam.

33. Chiến thắng làm thất bại chắc chắn chiến lược chiến tranh nổi bật của Mĩ là trong Xuân Hè 1965 (An Lão, Ba Gia, Đồng Xoài).

34. Chiến thắng làm thất bại chắc chắn chiến lược chiến tranh cục bộ của Mĩ là Mậu thân 1968.

35. Trận trinh sát chiến lược hỗ trợ củng cố cố gắng giải phóng chắc chắn Miền Nam của ta là Chiến thắng Phước Long ngày 6/1/1975.

36. Sự kiện đánh dấu làm xong cơ bản cuộc cách mạng dân tộc dân chủ trong cả nước là Đại thắng mùa xuân 1975.

37. Trung tâm của kế hoạch Nava là Điện Biên Phủ (lúc đầu là ở Đồng bằng bắc bộ)

38. Khâu chính của kế hoạch Nava là Điện Biên Phủ.

39. Chiến thắng làm xoay chuyển cục diện chiến tranh ở đông dương là chiến thắng Điên Biên Phủ 1954.

40 .Bước ngoặt mới của cuộc kháng chiến chống mĩ là Hiệp định Pari 1973.

41. Chiến thắng tạo ra thời cơ thuận lợi để nhân dân ta tiến lên giải phóng chắc chắn miền nam là hiệp đinh Pari 1973.

42. Nhân dân Việt Nam cơ bản làm xong thử thách “đánh cho Mĩ cút” bằng thắng lợi của hiệp định Pari 1973.

43. Đảng Đường lối xuyên suốt các giai đoạn cách mạng Việt Nam nói từ ngày Đảng Cộng sản ra đời xuất hiện này là Độc lập dân tộc gắn liền cùng chủ nghĩa cộng đồng.

44. Sự kiện có tầm cần thiết quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc là thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân VN 1954 -1975.

45. Bước ngoặt của CM miền Nam: Đồng khởi 60 và Mậu thân 1968.

46. Sự kiện mở đường xử lý tình hình khủng hoảng về đường lối cứu nước đầu thế kỷ XX là Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc.

47. Sự kiện khép lại 1 thời kì đấu tranh của nhân dân ta theo khuynh hướng cũ là thất bại Khởi nghĩa yên bái.

48. Đặc trưng căn bản nhất (cần thiết nhất)của giai cấp công nhân VN là vừa mới ra đời từng sớm chịu ảnh hưởng của trào lưu cách mạng vô sản trên thế giới, nổi bật là cách mạng tháng 10 Nga.

49. Giai cấp công nhân VN ra đời trong cuộc kđôi thác thuộc địa lần 1 của TDP (trước chiến tranh thế giới đầu tiên).

50. Giai cấp tư sản, tiểu tư sản ra đời trong cuộc kđôi thác thuộc địa lần 2 của thực dân Pháp (sau chiến tranh thế giới đầu tiên)

51. Giai cấp cũ có từ trước cuộc kđôi thác thuộc địa lần 1 của TDP là địa chủ phong kiến và nông dân.

52. Giai cấp cũ có từ trước cuộc kđôi thác thuộc địa lần 2 của TDP là địa chủ phong kiến, nông dân và công nhân.

53. Trong cuộc kđôi thác thuộc địa lần 2 TDP bỏ vốn đầu tư nhiều nhất vào ngành nông nghiệp.

54. Đánh điểm diệt viên là phương châm tác chiến của biên giới 1950

55. Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh là câu kể bác Hồ dành cho trung đoàn thủ đô.

56. Đường lối khách chiến chống Pháp gồm những văn kiện: Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, chỉ thị toàn dân kháng chiến và tác phẩm kháng chiến tất yếu thắng lợi, trong đấy tác phẩm kháng chiến tất yếu thắng lợi giải thích đầy đủ, cụ thể nhất/

57. Các quyền dân tộc căn bản gồm: độc lập, thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn vùng đất.

.........

Tài liệu vẫn có, mời những bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết.


Link Tải 120 câu hỏi Lịch sử 12 mức độ hiểu và vận dụng mới nhất:

Tải về máy (242,3 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)