Tải 123 Flash Chat (64-bit)

Link Tải 123 Flash Chat (64-bit) chính thức:


123 Flash Chat (64-bit)

Những người chủ trang web ko sớm thì muộn sẽ phân biệt là một phòng chat trực tuyến là 1 trong các phần thiết kém có thể hỗ trợ trang web của họ trở lên phổ biến hơn. 123FlashChat có thể thêm một phòng chat vào những trang web tương tự một dịch vụ mạng cộng đồng. Chương trình này có thể dễ tích hợp cùng CMS hay những forum: Joomla!, phpBB, vBulletin. Với đầy đủ những chức năng, hình ảnh đại diện, hình cười, hiệu ứng flash, tn thoại, nhiều phòng, thay đổi skin tự động, những cửa sổ video riêng biệt và thậm chí là cả một chương trình chơi nhạc.

123 Flash Chat từ Java server, Flash hay HTML/Ajax. Cả người sử dụng cuối lẫn administrator sẽ nhìn chưa có việc gì xảy ra khi edit 123 Flash Chat do nó thực sự dễ sử dụng. Chương trình này hoạt động tốt trên đa nền tảng, ví như Windows, Linux, và Mac OS. Ngoài ra, 123 Flash Chat cũng có thể đi trên iPhone và iPad.


Link Tải 123 Flash Chat (64-bit) mới nhất: