Tải 1st Desktop Guard

Link Tải 1st Desktop Guard chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


1st Desktop Guard

Với việc máy tính riêng tư đang biến thành một phần trong cuộc sống của chúng ta và tất cả mọi người đều sử dụng nó, thực sự khó để theo dõi những icon được định vị trên MH desktop. Có thể, bạn có ý định sắp xếp chúng theo những công việc khác nhau. Hơn nữa, trong trường hợp máy tính được đặt trong môi trường share như thư viện công cộng hay trường đại học,...vô vàn người có thể sử dụng nso và tái sắp xếp những icon hay thay đổi Wallpaper. Hoặc, icon có thể bị delete và không thể khôi phục lại chúng. Để né những trường hợp như thế, ứng dụng này sẽ hỗ trợ bạn dọn dẹp ko gian MH riêng tư. 1st Desktop Guard sẽ hỗ trợ bạn làm việc nhanh hơn và dễ hơn, cùng một số bước dễ thực hiện và xóa bỏ những việc ảnh hưởng đến MH máy tính.
Vài chức năng chính của 1st Desktop Guard: Lưu lại và khôi phục tất cả những địa điểm của icon trên desktop
Nếu như bạn hay người nào đó delete một icon trên desktop, phần mềm sẽ khôi phục nó
Mật khẩu bảo vệ cấu hình của bạn
Gán nhiều quyền khác nhau cùng người sử dụng khác nhau
Nếu như Wallpaper trên desktop thay đổi, phần mềm sẽ khôi phục lại nó
Phần mềm này có thể đi trong chế độ tự động, vậy phải desktop sẽ được khôi phục tự động.


Link Tải 1st Desktop Guard mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)