Tải 3herosoft iPhone Photo to Computer Transfer

Link Tải 3herosoft iPhone Photo to Computer Transfer chính thức:

3Herosoft iPhone Photo to Computer Transfer là ứng dụng chuyên nghiệp giúp bạn chuyển đổi ảnh, Camera Roll từ iPhone thành máy tính trong khi vẫn giúp ngăn bớt ảnh iPhone bị mất.
3herosoft iPhone Photo to Computer Transfer

Chức năng chính:

Update thiết bị iOS: chắc chắn giúp iOS 6 và iTunes 10.7
Copy nhạc, video, podcast, TV show, ảnh thành thư viện iPhone
Mở iPhone bằng Explorer
Tính năng lọc và tìm nhanh
Hai chế độ xem: xem tệp iPhone trong hình thu bé như album ảnh nghệ thuật hay trong danh bạ xem để dễ quản lý

Yêu cầu hệ thống:

Dung lượng HDcó sẵn: tối thiểu 20MB
RAM: 512MB
Bộ giải quyết: 1000MHz
iTunes 9.0 hay hơn
Hỗ trợiOS 5


Link Tải 3herosoft iPhone Photo to Computer Transfer mới nhất: