Tải 3herosoft iPhone Ringtone Maker

Link Tải 3herosoft iPhone Ringtone Maker chính thức:

3herosoft iPhone Ringtone Maker là ứng dụng lý tưởng hỗ trợ bạn tạo nhạc chuông cho iPhone từ video và âm thanh khác nhau.
3herosoft iPhone Ringtone Maker

Chức năng:

Chuyển đổi nhạc chuông cho iPhone, iPod Touch, Ipad lâu hơn 40s
Quản lý nhạc chuông trong iPhone, iPod Touch và iPad như đổi tên, xóa, xuất thành PC, xuất thành iTunes
Tùy chỉnh thời hạn nhạc chuông
Thêm hiệu ứng fade-in và fade-out
Hỗ trợ nghe trước khi chuyển thành iPhone
Linh hoạt và dễ sử dụng


Link Tải 3herosoft iPhone Ringtone Maker mới nhất: