Tải 7-PDF Maker

Link Tải 7-PDF Maker chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


7-PDF Maker

7-PDF Maker 1.0.7 build 136 là 1 tool mạnh mẽ để chuyển đổi trực tiếp những file ở những định dạng khác thành những file PDF chất lượng cao mà ko phải cài đặt GhostScript hoặc máy in PDF ảo. Bạn từng biết những file PDF được tạo ra bởi một máy in PDF ảo hay ko chứa những hyperlink và bookmark có thể nhấn chuột được, tuy nhiên 7-PDF Maker có thể khắc phục được điều này.

Chương trình miễn phí này ko những có thể chuyển đổi những file được tạo ra bởi Word, Excel, Powerpoint, OpenOffice, StarOffice,.. mà có thể chuyển đổi hình ảnh, text hoặc những file từ web thành PDF. Bạn có thể xem danh bạ hoàn chỉnh của hơn 80 định dạng file được giúp để chuyển đổi thành PDF lại.

Chương trình gồm bản dòng lệnh hoặc tích hợp vào Windows Explorer. Bạn hay có thể đi chương trình hay chỉ có nhấn chuột vào file để chuyển đổi.

Hiện giờ, trang chủ chỉ cần tiếng Đức tuy nhiên chương trình giúp giao diện người sử dụng bằng tiếng Anh. Một bản chỉ bảo sử dụng bằng tiếng Anh cũng có sẵn để bạn tham khảo.


Link Tải 7-PDF Maker mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)