Tải A-PDF Content Splitter

Link Tải A-PDF Content Splitter chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


A-PDF Content Splitter

A-PDF Content Splitter là tool tiện ích, giúp bạn có thể chia bé những file Acrobat thành file PDF có kích thước bé hơn tựa vào vị trí và thông báo giấy tờ trong file. Phần mềm này hay sử dụng để chia bé dữ liệu PDF được kết hợp lại ( ví như hóa đơn, thông báo hay bảng lương) thành những file khác nhau bằng từ khóa, ví như số hóa đơn, số tài khoản hay tên nhân viên. Phiên bản này cũng giúp lệnh. Nếu như bạn có ý định chia một tệp tin PDF đang đi trong chế độ background, bạn được phép sử dụng phần mềm A-PDF Content Splitter Service.


Link Tải A-PDF Content Splitter mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)