Tải A-PDF Deskew

Link Tải A-PDF Deskew chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


A-PDF Deskew

A-PDF Deskew cung cấp cách nhanh lẹ để chữa lỗi ảnh quét bị lỗi trực tiếp trong tài liệu Acrobat PDF. Chương trình này có thể bảo vệ hình ảnh tiêu đề và tự động sắp xếp chúng ngăn nắp. Các chức năng của A-PDF Deskews gồm có giải quyết một loạt những filr PDF, ngay cả khi nên làm việc cùng file từng được mật khẩu bảo vệ, lọc những hình ảnh nhỏ, để có thể tăng tốc các giai đoạn.


Link Tải A-PDF Deskew mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)