Tải A-PDF Explorer

Link Tải A-PDF Explorer chính thức:


A-PDF Explorer - Quản lý file PDF

A-PDF Explorer là ứng dụng dễ dàng và hoạt động nhanh, giúp bạn dễ quản lý, sắp xếp, lọc (Dùng những mục lý lịch dữ liệu như: Tên file, kích cỡ file, ngày tạo, tiêu đề, đề tài, tác giả, ngày tạo, ngày edit,...) và giải quyết theo nhóm (thêm bảo mật, hiển thị, trích xuất ký tự và ảnh,...) những file PDF lưu trữ lớn của bạn. 
A-PDF Explorer
Nếu như bạn phải giải quyết một nhóm lớn, hay bộ sưu tập những file PDF trong với lúc, bạn sẽ có những tool tương ứng. Giả sử, nếu bạn có ý định vận dụng những cài đặt bảo mật chuẩn vào một lượng lớn những file dữ liệu PDF hiện có, hay tìm/lọc file PDF đang sử dụng, bạn được phép lưu trữ tool này.Rất nhiều người sử dụng tận dụng máy tính và những thiết bị điện tử dành cho công việc và những hoạt động giải trí sẽ ko lưu ý đến một lượng lớn những file PDF mà họ nên đối mặt. Chúng cũng được biết đến cùng tên là những file “Acrobat”. Quản lý những file dữ liệu PDF có thể là 1 việc những lúc bộ sưu tập file PDF đạt đến hàng trăm hay thậm chí là hàng ngàn dữ liệu. Trong tình huống như thế, việc tìm một dữ liệu nào đấy đối với bạn được phép là 1 nhiệm vụ. A-PDF Explorer được tạo ra như một giải pháp đối cùng những việc trên. Phần mềm này sẽ hỗ trợ bạn quản lý và hiển thị dễ những file PDF.


Link Tải A-PDF Explorer mới nhất: