Tải A-PDF Page Size Split

Link Tải A-PDF Page Size Split chính thức:


A-PDF Page Size Split

A-PDF Page Size Split là ứng dụng dễ dàng, cho phép người sử dụng có thể chia bé theo nhóm những file Acrobat PDF thành nhiều file PDF bé hơn tựa vào kích cỡ trang. Giả sử, một tệp tin PDF có 5 trang A4 và 3 trang A3, A-PDF Page Size Split sẽ chia bé file này thành 2 file, một dành cho A4 và một là A3.
Các chức năng chính:Để in ấn: A-PDF Page Size Split sẽ hỗ trợ bạn chia bé những file dữ liệu để in mà ko gặp bất cứ việc nào.Xác định kích cỡ trang Đặt tên cho trang của bạn đối cùng một nhóm những trang và sử dụng theo tên file.Quản lý tên file đầu ra A-PDF Page Size Split cung cấp cho người sử dụng cách quản lý toàn diện về cách file được chia và có bao nhiêu file đầu ra.Tiết kiệm thời gian:A-PDF Size Split cung cấp cho người sử dụng những chức năng tiện ích nhằm tiết kiệm thời gian:Xử lý chia theo nhóm
Chia nhanh lẹ
Rất dễ sử dụng


Link Tải A-PDF Page Size Split mới nhất: