Tải A-ToolBar

Link Tải A-ToolBar chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


A-ToolBar

A-ToolBar gồm có 36 tool khác nhau trong một thanh tool (Toolbar) duy nhất (hiện nay từng là 50). Ta có thể tạm chia thành ba nhóm như sau:1. Tổng quát: Search (tìm trên Web), Web catalog (phân loại trang web theo đã danh mục và đề tài), Latest news (tin mới nhất lấy từ báo và tạp chí), Spam remover (kiểm tra và xoá những thư rác, nhảm nhí), Links manager, Applications manager, Language translator (chuyển đổi hơn mười loại ngôn ngữ khác nhau), Dictionary (từ điển tiếng Anh), Clipboard history, Agenda with world clock (lịch và đồng hồ thế giới), Currency converter (tỷ giá tiền tệ), Quotes, SMS, Password keeper, Password revealer (nhận dạng mật khẩu ***), Weather forecast, Memory defragmenter, Backup utility, Popup killer, Fill form, Horoscope, Love calculator, Dating calculator, Games.2. Mạng: Telnet SSH, Proxy, Ping, Trace, DNS lookup, Port scanner, Finger, WhoIs, IP2Geo.3. URL: Submit url, Url info, Link popularity, Position analysis, Keyword density.
Muốn sử dụng được chương trình này có hiệu quả, máy tính của bạn nên có truy cập Internet, nếu ko thì bạn chỉ sử dụng được một vài tool của nó mà thôi.
Theo Echip


Link Tải A-ToolBar mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)