Tải ABBYY Recognition Server

Link Tải ABBYY Recognition Server chính thức:


ABBYY Recognition Server

Là giải pháp số hóa và kết xuất file PDF mạnh. Hoạt động theo mô hình giải quyết tập trung, một server nhận dạng có thể giải quyết đồng thời nhiều tác vụ. Recognition Server có thể được sử dụng như là 1 giải pháp số hóa hoàn chỉnh cho những nhu cầu lưu trữ, tìm hay như là 1 cấu phần để tích hợp vào những hệ thống CMS, DMS, ERP khác.
ABBYY Recognition Server
Chú ý: Để được bản sử dụng thử của ABBYY Recognition Server, bạn chọn chọn khu vực/quốc gia của mình từ danh bạ bên dưới nhấp vào mũi tên bên cạnh để hiển thị mẫu tự thích hợp.


Link Tải ABBYY Recognition Server mới nhất: