Tải ABI-Coder 3.6.1.4

Link Tải ABI-Coder 3.6.1.4 chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


ABI-Coder 3.6.1.4

Chương trình ABI-Coder giúp bạn mã hóa những file và folder cùng thuật toán mã hóa Blowfish 448-bit và 3DES 168-bit. Bạn sẽ có thể tạo ra những file tự động giải mã, do đấy bạn được phép gửi hay truyền những file mã hóa đến những máy tính ko cài ứng dụng này. Nó thậm chí còn thay đổi cả biểu tượng của những file mã hóa để bạn dễ phân biệt file nào được bảo mật.


Link Tải ABI-Coder 3.6.1.4 mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)