Tải Absolute Video Splitter Joiner

Link Tải Absolute Video Splitter Joiner chính thức:


Absolute Video Splitter Joiner - Chia bé và nối video hiệu quả

Absolute Video Splitter Joiner là tool để chia và nối video hiệu quả. Chương trình có thể chia những file video dạng AVI/DIVX, MPEG1, MPEG2, WMV/ASF thành nhiều phần bé và nối những phần bé thành file hoành chỉnh mà ko đặt nặng việc định dạng file đích và file nguồn. Ngoài ra, chương trình có thể nối những file BMP,JPEG thành một tệp tin video có nhạc nền, nhờ đấy bạn được phép tạo album ảnh cho gia đình mình một cách dễ.
Tính năng chính:
Chia file video: chia file video lớn thành nhiều phần bé có với định dạng hay khác cùng file nguồn. Giả sử: bạn được phép chia 1 file AVI thành nhiều phần bé ko những ở dạng AVI mà còn ở dạng MPEG hoặc WMV tùy theo thiếp lập của bạn
Nối file video: nối nhiều phần bé thành file hoàn chỉnh có với định dạng hay khác cùng file nguồn. Giả sử: bạn được phép nối nhiều phần bé ở dạng AVI, MPEG, WMV thành file AVI hoàn chỉnh tùy theo thiết lập của bạn
Chuyển đổi video: Chuyển đổi qua lại giữa những dạng MPEG1, MPEG2, AVI/DivX/Xvid, WMV/ASF.
Tổng hợp


Link Tải Absolute Video Splitter Joiner mới nhất: