Tải Access Control Changer 1.0.0

Link Tải Access Control Changer 1.0.0 chính thức:


Access Control Changer 1.0.0

Một phần mềm miễn phí bé gọn cho phép người sử dụng thay đổi phép truy cập vào những file và Folder trên PC...Ứng dụng Access Control Changer được tạo ra là 1 tool bé giúp bạn thay đổi phép truy cập file để đọc, ghi, thay đổi hoặc đầy đủ quyền và bạn cũng có thể thay đổi phép truy cập Folder. Chương trình thực sự dễ sử dụng, bạn phải chọn file hay Folder cần thay đổi, chọn phép truy cập mới cho nó và nhấn chuột “Change”.
Theo Softpedia


Link Tải Access Control Changer 1.0.0 mới nhất: