Tải Access Manager

Link Tải Access Manager chính thức:


Access Manager

Chương trình quản lý nhiều tài khoản có kèm mật khẩu (e-mail, Web, tài liệu, những khóa bảo mật...) và hỗ trợ người sử dụng tự tạo mật khẩu cùng mức độ rắc rối tùy ý.

Access Manager cũng có năng lực mở những ứng dụng có sử dụng mật khẩu chỉ qua một lần kđôi báo.

Bạn có thể xem và edit password của bạn, và kéo và rê hay copy password xuất hiện những trang web hay những phần mềm khác.


Link Tải Access Manager mới nhất: