Tải Ace DVD Backup 1.3

Link Tải Ace DVD Backup 1.3 chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


Ace DVD Backup 1.3

Ace DVD Backup là 1 tool mạnh mẽ và dễ sử dụng hỗ trợ bạn sao lưu những file video DVD và có thể chuyển đổi chúng thành những định dạng video phổ biến như VCD, SVCD, MPEG, AVI, DIVX.

Các tính năng có được gồm có chuyển đổi từ Video DVD thành VCD (MPEG 1), SVCD (MPEG 2), băng từ hệ NTSC/PAL, AVI, DIVX, XVID, chuyển đổi theo chọn lựa/theo cả nhóm, chuyển đổi những file Audio.


Link Tải Ace DVD Backup 1.3 mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)