Tải AceHTML 6 Pro

Link Tải AceHTML 6 Pro chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


AceHTML 6 Pro

Là một chương trình tạo ra Web, AceHTML 6 Pro có những tool hiệu quả nhằm cho bạn xây dựng và quản lý Web site của mình cùng một kiểu chuyên nghiệp, dễ điều khiển và hiệu quả. Bởi việc có năng lực cân bằng và tính mềm dẻo lớn. AceHTML 6 Pro là 1 chương trình xây dựng web mạnh mà bạn không thể thiếu. Với ứng dụng này bạn được phép quản lý tất cả những trang web mà bạn đang quản lý trong dự án của mình. Nó từng gây nên một loạt những ấn tượng bởi việc tạo ra ra những tool mở rộng cùng những tính năng mới và dễ sử dụng.Các chức năng mới :- Cập nhật trong bản mới này có thể là 1 giải pháp quan trọng cho bạn vì nó có thể sử dụng cho tất cả người phát triển web như: TML, CSS, JavaScript, ASP, và PHP.
- Chỉnh sửa một tệp tin có thể nằm ngay ở server.
- Có thư việc những thành phần nhỏ.
Theo downloadplex


Link Tải AceHTML 6 Pro mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)