Tải AcroPano Photo Stitcher

Link Tải AcroPano Photo Stitcher chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


AcroPano Photo Stitcher

AcroPano Photo Stitcher 2.1 là ứng dụng ghép ảnh tự động, hỗ trợ bạn tạo ra một bức tranh hoàn hảo từ những tấm ảnh ghép bằng những tool mạnh mẽ và chuyên nghiệp nhất.
Các chức năng chính:
- Tổ chức ảnh ghép khôn khéo
- Tự động ghép những tấm ảnh bé thành một bức tranh lớn hoàn hảo
- Hỗ trợ đa định dạng và chất lượng ảnh xuất ra
- Hỗ trợ ghép nhiều ảnh với lúc
- Hỗ trợ ghép ảnh đa hướng theo chiều dọc, bề rộng hay 360 độ
- Hỗ trợ chế độ ghép ảnh bằng tay (Manual advanced mode).


Link Tải AcroPano Photo Stitcher mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)