Tải AdFree Android

Link Tải AdFree Android chính thức:


AdFree Android

AdFree sẽ xóa bỏ hầu hết những quảng cáo lộ diện trong trình duyệt và những ứng dụng khác. Phần mềm này thực hiện công việc bằng việc tiêu diệt những yêu cầu đến tên host phổ biến trong file host hệ thống.
AdFree Android
Nếu như bạn có việc cùng phần mềm này hay biết thêm những tên host không thể lọc được, nên comment đến forum xda-developers.com và việc sẽ được xử lý.


Link Tải AdFree Android mới nhất: