Tải Adobe AIR cho Android

Link Tải Adobe AIR cho Android chính thức:


Adobe AIR cho Android - Mở file ứng dụng Adobe AIR trên ĐT

Adobe Air - một ứng dụng đa nền tảng đc xây dựng bởi Adobe, cho phép người sử dụng phát triển những ứng dụng trực tuyến từ những ngôn ngữ như Flash, Flex, HTML, JavaScript, Ajax...AIR là 1 chương trình runtime dành cho Android, tuy nhiên lại cho phép đi ứng dụng Web nói cả khi máy ko nối mạng..