Tải Adobe Flash Media Streaming Server

Link Tải Adobe Flash Media Streaming Server chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)

Phần mềm Flash Media Streaming Server 4.5 cho phép người sử dụng tiếp cận cùng người xem video (broad video) trên Adobe Flash Player tương thích và những thiết bị Apple iOS.Chức năng chuyển HTTP theo yêu cầu và truyền trực tiếp hỗ trợ dễ dàng hóa quy trình phát hành và giúp khởi động nhanh hơn.

Chức năng:

Sắp xếp video và nền tảng server
Sắp xếp video
Trải nghiệm phát video
Sắp xếp hệ thống kháng lỗi
Bảo vệ nội dung
Minh Lộc


Link Tải Adobe Flash Media Streaming Server mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)