Tải Adolix Windows Mail Backup

Link Tải Adolix Windows Mail Backup chính thức:

Adolix Windows Mail Backup là tool giúp bạn khôi phục email, folder, rules,chữ kí và cấu hình trên email. Bạn có thể sao lưu favourites trên Internet Explorer 7 và Firefox 2, 3.
Adolix Windows Mail Backup

Chức năng:

- Không còn âu lo khi sao lưu thư điện tử trên Vista.- Sao lưu và khôi phục lại email, folder trên Windows Vista.- Sao lưu favourites trên Internet Explorer 7 và Firefox chỉ cùng một số cú click chuột.- Có thể lên lịch trình cho các giai đoạn sao lưu.- Bảo vệ dữ liệu cần thiết trong thư điện tử bằng mật khẩu.


Link Tải Adolix Windows Mail Backup mới nhất: