Tải Advanced Desktop Sheild 2.8

Link Tải Advanced Desktop Sheild 2.8 chính thức:


Advanced Desktop Sheild 2.8

Desktop là nơi chứa vô vàn biểu tượng, việc sắp xếp những biểu tượng trên nền Desktop hỗ trợ bạn nhanh lẹ tìm và thực thi một chương trình. Nếu như bạn ko có ý định Desktop của mình bị người khác thay đổi thì Advanced Desktop Shield sẽ hỗ trợ bạn sao lưu và phục hồi lại trạng thái của Desktop một cách dễ.