Tải Advanced File Worker

Link Tải Advanced File Worker chính thức:

Advanced File Worker là 1 chương trình quản lý file mạnh mẽ, sao lưu và tiện ích đổi tên nhanh. Bạn có thể làm việc cùng bất cứ số lượng file là bao nhiêu cùng hệ điều hành của bạn bằng việc nhấn một nút duy đặc biệtm cho công việc của bạn nhanh hơn và ko bị lỗi xảy ra. Những tùy chọn của chương trình cho bạn có năng lực để làm việc cùng nhiều phong cách file của hệ thống như là : Xóa file tạm từ những ổ cứng của bạn; hẹn giờ để sao lưu hay khi chương trình bắt đầu khởi động ; sao (copy), di giời, đổi tên, delete những file vào một lúc và tạo màng ngăn bớt. Còn những file đồ họa lại có nhiều tùy chọn hơn cho việc chọn file bằng kích thước của hình ảnh. Những đoạn mã giúp cho người sử dụng cùng năng lực tốt nhất hơn để điều chỉnh chương trình theo đúng nhu cầu của bạn.

Chức năng chính của Advanced File Worker:

Sao lưu toàn bộ, đổi tên, copy, di giời và delete những file;
Hỗ trợ những Script, gồm có đi một chương trình bên ngoài những script;
Hẹn giờ để những Script hoạt động;
Không có hạn đặt thời gian cùng bất cứ người sử dụng nào trên máy;
Script hoạt động khi chương trình hoạt động;
Chọn file bằng việc đánh dấu (tất cả và đã file);
Phục hồi lại toàn bộ những file dạng lưu trữ hay những file từng chọn ;
Nhiều tùy chọn cho file hay Folder, như là: Tạo Folder con ( Subfolder), Xóa file vào thùng rác, gồm có cả Folder con ( Subfolders ) etc.;
Hợp thành một cấu trúc thống nhất;
Có những tài khoản riêng cho đã người sử dụng;
Biên tập những cùng cấu trúc Highlight, biên tập những điểm đánh dấu;
Chọn file bằng kich thước.
Chọn file hình ảnh bằng kích thước của chúng (chiều rộng và chiều cao );
Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ;
Hỗ trợ những định dạng ảnh như: BMP, JPEG, GIF, PNG, PCX, WMF, EMF;
Hệ thống file dạng: FAT, FAT32, NTFS;
Hỗ trợ trên chế độ dòng lệnh ( DOS).
Tổng hợp


Link Tải Advanced File Worker mới nhất: